Funkce prošetřovatele

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Volná pracovní místa

Odkazy

 
zpět na úřední desku

 

Na Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje  se sídlem v Karlových Varech byla zřízena funkce prošetřovatele

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu je s účinností od 1. července 2015 zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení  od státních zaměstnanců.

Funkci prošetřovatele Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech  na základě ustanovení služebního orgánu plní JUDr. Jaromír Brejcha. Tento prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se zaměstnanců zařazených dle zákona o státní službě.

Oznámení lze podat v listinné podobě na adresu JUDr. Jaromír Brejcha, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary. Dále je možné oznámení v listinné podobě vložit do schránky pro příjem oznámení, která je umístěna u hlavního vchodu do budovy Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje na adrese Závodní 94, Karlovy Vary.  

Oznámení je rovněž možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@khskv.cz .

Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.