Tiskopisy

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa
 

 

 

 


 Informační linka
 


       

 

 

 

Na této stránce  nalezte některé vzory tiskopisů

Odbor  hygieny výživy     
Ohlášení zahájení stravovací služby Karlovy Vary , Sokolov
  Cheb
Ohlášení ukončení stravovací služby Karlovy Vary ,Sokolov
  Cheb
   
Odbor hygieny obecné a komunální  
Zahájení řízení o schválení provozního řádu Zahájení řizeni schváleni.doc
Zahájení řízení o změně provozního řádu Změna provozního řádu.doc
Zahájení řízení o schválení provozního řádu
 dle novely zákona o pohřebnictví
Zahájení řízení schválení.doc
   
Odbor protiepidemický  
Návrh provozního řádu  - žádost fyzická osoba PŘ - žádost fyzická osoba.doc
Návrh provozního řádu  - žádost právnická osoba PŘ - žádost právnická osoba.doc
Změna provozního řádu - žádost fyzická osoba Změna PŘ - žádost fyzická osoba.doc
Změna provozního řádu - žádost právnická osoba Změna PŘ - žádost fyzická osoba.doc
   
Odbor hygieny dětí a mladistvých  
Oznámení konání zotavovací akce Oznámení konání zotavovací akce
Prohlášení o bezinfekčnosti Prohlášení o bezinfekčnosti
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Ohlášení školy v přírodě Ohlášení školy v přírodě
   
Společné  
Podání k vydání stanoviska dle § 77 zák 258/2000 Sb. Žádost o vydání závazného stanoviska