Tiskopisy

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa

Ochrana osobních údaju - GDPR

Zdravotní politika

Veřejné zakázky

 

 


 Informační linka
 


       
 

 

 

 

Na této stránce  nalezte některé vzory tiskopisů

Společné  
Podání k vydání stanoviska dle § 77 zák 258/2000 Sb. Žádost o vydání závazného stanoviska
   
Odbor  hygieny výživy a PBU     
Ohlášení zahájení stravovací služby Karlovy Vary , Sokolov
  Cheb
Ohlášení ukončení stravovací služby Karlovy Vary ,Sokolov
  Cheb
OHLÁŠENÍ ZAHÁJENÍ VÝROBY NEBO DOVOZU materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami Formulář oznámení výroby nebo dovozu FCM.docx
Oznamování nežádoucích účinků kosmetických přípravků Formulář A

Přihláška k vykonání zkoušky ze znalosti hub

Přihláška k vykonání zkoušky ze znalosti hub
   
   
Odbor hygieny obecné a komunální  
Zahájení řízení o schválení provozního řádu Zahájení řizeni schváleni.doc
Zahájení řízení o změně provozního řádu Změna provozního řádu.doc
Zahájení řízení o schválení  řádu
dle novely zákona o pohřebnictví
Zahájení řízení schválení.doc

Vzory provozních řádů

 
Provozní řád vodovodu PŘ vodovod vzor.docx
Provozní řád sauny PŘ sauny vzor.docx
Provozní řád manikúra PŘ manikúra vzor.docx
Provozní řád pedikúra PŘ pedikúra vzor.docx
Provozní řád masáže PŘ masáže vzor.docx
Provozní řád kosmetika PŘ kosmetika vzor.docx
Provozní řád kadeřnictví PŘ kadeřnictví vzor.docx
Provozní řád mobilní služba v péči o tělo PŘ mobilní služba v péči o tělo.docx
Provozní řád ubytování PŘ ubytování vzor.docx
Provozní řád umělá koupaliště PŘ umělá koupaliště.docx
   
Odbor protiepidemický  
Návrh provozního řádu  - žádost fyzická osoba PŘ - žádost fyzická osoba.doc
Návrh provozního řádu  - žádost právnická osoba PŘ - žádost právnická osoba.doc
Změna provozního řádu - žádost fyzická osoba Změna PŘ - žádost fyzická osoba.doc
Změna provozního řádu - žádost právnická osoba Změna PŘ - žádost fyzická osoba.doc

Vzory provozních řádů

 
Ambulantní zdravotnická zařízení PŘ - ambulantní zdravotnická zařízení.doc
Lůžková zdravotnická zařízení PŘ - lůžková zdravotnická zařízení.doc
Lázeňská zdravotnická zařízení PŘ - lázeňská zdravotnická zařízení.doc
Lékárny PŘ - lékárny.doc
Dodatek k PŘ - Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče Dodatek k PŘ - pokyny k nakládání s odpady ze zdravotní péče.doc
   
Odbor hygieny dětí a mladistvých  
Oznámení konání zotavovací akce Oznámení konání zotavovací akce
Prohlášení o bezinfekčnosti Prohlášení o bezinfekčnosti
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Ohlášení školy v přírodě Ohlášení školy v přírodě