Tiskopisy

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa

Ochrana osobních údaju - GDPR

Zdravotní politika

Veřejné zakázky

 

 


 Informační linka
 


       
 

 

 

 

Na této stránce  nalezte některé vzory tiskopisů

Společné  
Podání k vydání stanoviska dle § 77 zák 258/2000 Sb. Žádost o vydání závazného stanoviska
   
Odbor  hygieny výživy a PBU     
Ohlášení zahájení stravovací služby Karlovy Vary , Sokolov
  Cheb
Ohlášení ukončení stravovací služby Karlovy Vary ,Sokolov
  Cheb
OHLÁŠENÍ ZAHÁJENÍ VÝROBY NEBO DOVOZU materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami Formulář oznámení výroby nebo dovozu FCM.docx
Oznamování nežádoucích účinků kosmetických přípravků Formulář A
   
Odbor hygieny obecné a komunální  
Zahájení řízení o schválení provozního řádu Zahájení řizeni schváleni.doc
Zahájení řízení o změně provozního řádu Změna provozního řádu.doc
Zahájení řízení o schválení  řádu
dle novely zákona o pohřebnictví
Zahájení řízení schválení.doc
   
Odbor protiepidemický  
Návrh provozního řádu  - žádost fyzická osoba PŘ - žádost fyzická osoba.doc
Návrh provozního řádu  - žádost právnická osoba PŘ - žádost právnická osoba.doc
Změna provozního řádu - žádost fyzická osoba Změna PŘ - žádost fyzická osoba.doc
Změna provozního řádu - žádost právnická osoba Změna PŘ - žádost fyzická osoba.doc
   
Odbor hygieny dětí a mladistvých  
Oznámení konání zotavovací akce Oznámení konání zotavovací akce
Prohlášení o bezinfekčnosti Prohlášení o bezinfekčnosti
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Ohlášení školy v přírodě Ohlášení školy v přírodě