Odkazy

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa

Ochrana osobních údaju - GDPR

Zdravotní politika

Veřejné zakázky

 

 


 Informační linka
 


       
 


       

 

 

Ostatní Krajské hygienické stanice

HS hlavního města Prahy www.hygpraha.cz
KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze www.khsstc.cz
KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci www.khslbc.cz
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové www.khshk.cz
KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích www.khspce.cz
KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě www.khsjih.cz
KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích www.khscb.cz
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni www.khsplzen.cz
KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci www.khsolc.cz
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem www.khsusti.cz
KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě www.khsova.cz
KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně www.khszlin.cz
KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně www.khsbrno.cz

Vybrané Zdravotní ústavy

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem www.zuusti.cz

Instituce a ústavy

Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ) www.szu.cz
Portál veřejné správy ČR www.portal.gov.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) www.uzis.cz
Český statistický úřad www.czso.cz
Státní zemědělská a potravinářská inspekce www.szpi.gov.cz
Česká obchodní inspekce (ČOI) www.coi.cz
Státní ústav pro kontrolu léčiv www.sukl.cz
Společnost pracovního lékařství www.pracovni-lekarstvi.cz
Portál krizového řízení ČR www.emergency.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha www.ipvz.cz
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno www.nconzo.cz
Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření www.hygpraha.cz/odbory/hyg_prace.htm

Vláda a parlament ČR

Úřad vlády ČR www.vlada.cz
Poslanecká sněmovna ČR www.psp.cz
Senát ČR www.senat.cz

Vybraná ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví ČR www.mzcr.cz
Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz
Ministerstvo životního prostředí ČR www.env.cz
Ministerstvo financí ČR www.mfcr.cz
Ministerstvo kultury ČR www.mkcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz

Územní samosprávné celky

Krajský úřad Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz
Magistrát města Karlovy Vary www.mmkv.cz

Zahraniční odkazy

Světová zdravotnická organizace WHO www.who.int

www.who.cz

Světová zdravotnická organizace WHO – Food Safety ( bezpečnost potravin) www.who.int/foodsafety/en
Centrum pro kontrolu nemocí v Atlantě (USA) - Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Atlanta www.cdc.gov
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí - Europian Centre for Disease Prevention and Control www.ecdc.eu.int
BBC www.bbc.co.uk,www.bbcworld.com
Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - The National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, USA www.cdc.gov/niosh
Organizace zaměřená na problematiku zdraví při práci - Occupational Safety & Health Administration, OSHA, USA www.osha.gov
Agentura pro ochranu životního prostředí - U.S. Environmental Protection Agency, U.S. EPA, USA www.epa.gov
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny - International Agency of Research on Cancer, IARC www.iarc.fr