Úsek ekonomicko-provozních činností

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 

zpět na odbornou činnost

Odbor plní zejména tyto úkoly:

 • Zpracovává rozpočet KHS, zadává jej do Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP), provádí jeho úpravy a sleduje čerpání

 •  Zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů, za účelné a v
  hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků

 • Zpracovává podklady pro služební a vnitřní předpisy KHS v oblasti ekonomické a provozní

 • Tvoří a realizuje systém vnitřní kontroly organizace.

 • Vede evidenci majetku, zařazování, vyřazování a dalších změn.

 • Zajišťuje opravy a údržbu majetku, vystavuje objednávky na nákup majetku a služeb, vybrané nákupy realizuje.

 • Zpracovává plány investic, vede agendu investičních akcí, zpracovává dokumentaci v systému EDS/SMVS,
  realizuje, zpracovává roční vyúčtování poskytnutých investičních prostředků a provádí závěrečné
  vyhodnocení investiční akce.

 • Realizuje veřejné zakázky včetně jejich zpracování pomocí elektronických nástrojů.

 • Zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku

 • Vede evidenci smluv, tvoří podklady a připravuje obsahovou náplň nově uzavíraných smluv

 • V IISSP a ekonomickém informačním softwaru vede kompletní agendu účetnictví a výkaznictví KHS

 • Zpracovává agendu platů zaměstnanců a provádí  související úkony ve mzdové oblasti

Doplňující informace k účetní závěrce za rok 2021

Doplňující informace k účetní závěrce za rok 2019

 

 

Doplňující informace k účetní závěrce za rok 2018

 

Doplňující informace k účetní závěrce za rok 2017