Kontakty Územní pracoviště Sokolov

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Volná místa
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 
zpět
 
Pracoviště/funkce Jméno pracovníka Telefon

355 328 xxx

E-mail
Podatelna, sekretariát Jana Souhradová 311 sekretariat@khskv.cz
ODDĚLENÍ HYGIENY PRÁCE       
Vedoucí oddělení Ing. Břetislav Nevrkla 325 bretislav.nevrkla@khskv.cz
Oddělení HP Bc. Kateřina Navrátilová 223 katerina.navratilova@khskv.cz
Oddělení HP Jitka Maxová 222 jitka.maxova@khskv.cz
Oddělení HP  Dita Mazurová 380 dita.mazurova@khskv.cz
ODDĚLENÍ HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ    
Vedoucí oddělení  Ing. Irena Lupínková 369 irena.lupinkova@khskv.cz
Oddělení HOK  Mgr. Andrea Dašková 243 andrea.daskova@khskv.cz
Oddělení HOK  Lucie Dvořáková 242 lucie.dvorakova@khskv.cz
Oddělení HOK  Ing. Adéla Plachá 241 adela.placha@khskv.cz
ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY A PBU     
Vedoucí oddělení HV a PBU MVDr. Valeria Hovorková  353 valeria.hovorkova@khskv.cz
Oddělení HV Bc. Michaela Šestáková 356 michaela.sestakova@khskv.cz
Oddělení HV Olga Buchtová 253 olga.buchtova@khskv.cz
ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH    
Vedoucí oddělení HDM Mgr. Lenka KLečková  390 lenka.kleckova@khskv.cz
Oddělení HDM Martina Burešová  371 martina.buresova@khskv.cz
Oddělení HDM Gabriela Boštíková, DiS 391 gabriela.bostikova@khskv.cz
Oddělení HDM Jitka Šimurdová 263 jitka.simurdova@khskv.cz
ODDĚLENÍ PROTIEPIDEMICKÉ    
Vedoucí oddělení Bc. Petra Jirkovská, DiS 266 petra.jirkovska@khskv.cz
Oddělení protepidemické Marie Zelinová 261 marie.zelinova@khskv.cz
Oddělení protepidemické Gabriela Sýkorová 262 gabriela.sykorova@khskv.cz