Kontakty pracoviště Karlovy Vary

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 
zpět
     
Pracoviště/funkce Jméno pracovníka Telefon

355 328 xxx

E-mail
 Ředitelka  Ing. Lenka Petráková 320 lenka.petrakova@khskv.cz
 Ředitel odboru správního  JUDr. Ing. Jiří Hlaváček 317 jiri.hlavacek@khskv.cz
 Podatelna, sekretariát  Jana Souhradová 311 sekretariat@khskv.cz
 Vedoucí právního oddělení  JUDr. Jaromír Brejcha 354 jaromir.brejcha@khskv.cz
 Personalistka  Bc. Lenka Křepinská 314 lenka.krepinska@khskv.cz
 Vedoucí oddělení dokumentačního a IT  Stanislav Machačka 390 stanislav.machacka@khskv.cz
 ODBOR EKONOMICKO-PROVOZNÍ    
 Ředitelka odboru  ekonomicko-provozního  Ing.Helena Laitlová 316 helena.laitlova@khskv.cz
 Finanční a mzdová účtárna  Ing. Šárka Neveselá 318 sarka.nevesela@khskv
 Vedoucí odd. ekonomického  Jana Schmidtová 312 jana.schmidtova@khskv.cz
 Referent majetku  Petra Hažmuková 313 petra.hazmukova@khskv.cz
 Vedoucí odd. provozního  Pavel Simeth 315 pavel.simeth@khskv.cz
 SEKCE OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ
 Ředitelka sekce   MUDr. Hana Bártová 321 hana.bartova@khskv.cz
 Podpora zdraví  Jitka Šimurdová 263 jitka.simurdova@khskv.cz
 ODBOR HYGIENY PRÁCE    
 Ředitelka odboru  Ing. Drahomíra Koubová 324 drahomira.koubova@khskv.cz
 Vedoucí oddělení HP  Ludmila Žampachová 322 ludmila.zampachova@khskv.cz
 Oddělení HP  Ivana Minaříková 323 ivana.minarikova@khskv.cz
 Oddělení HP  Ing. Jana Majneková 355 jana.majnekova@khskv.cz
 Oddělení HP  Ing. Daniela Koldinská 224 daniela.koldinska@khskv.cz
 ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ    
 Ředitelka odboru  Ing.Edita Novotná 244 edita.novotna@khskv.cz
 Vedoucí oddělení HOK  Ing.Helena Vrbická 341 helena.vrbicka@khskv.cz
 Oddělení HOK  Vlasta Cibuzarová 342 vlasta.cibuzarova@khskv.cz
 Oddělení HOK  Iva Jesenská 343 iva.jesenska@khskv.cz
 Oddělení HOK  Bc. Kamila John 343 kamila.john@khskv.cz
 Oddělení HOK  Mgr. Jan Mrva 344 jan.mrva@khskv.cz
 ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PBU     
 Ředitelka odboru  MVDr.Valeria Hovorková 353 valeria.hovorkova@khskv.cz
 Vedoucí oddělení HV a PBU  Ing. Barbora Kylišová 251 barbora.kylisova@khskv.cz
 Oddělení HV  Romana Pelikánová 352 romana.pelikanova@khskv.cz
 Předměty běžného užívání  Bc. Kateřina Stulíková 356 katerina.stulikova@khskv.cz
 ODBOR HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH    
 Ředitelka odboru Martina Burešová - pověřená vedením 371 martina.buresova@khskv.cz
 Vedoucí oddělení HDM  Bc. Klára Coganová 351 klara.coganova@khskv.cz
 Oddělení HDM  Helena Látová 271 helena.latova@khskv.cz
 Oddělení HDM  Jana Háčková 271 jana.hackova@khskv.cz
 ODBOR EPIDEMIOLOGIE      
 Ředitelka odboru  Ing. Martina Prokopová, MBA 367 martina.prokopova@khskv.cz
 Vedoucí oddělení  Ing. Jiřina Vaňová, DiS 361 jirina.vanova@@khskv.cz
 Oddělení protiepidemické  Lenka Visingerová 362 lenka.visingerova@khskv.cz
 Oddělení protiepidemické  Emilie Veverková 364 emilie.veverkova@khskv.cz
 Oddělení protiepidemické  Bc. Michaela Zajíčková 368 michaela.zajickova@khskv.cz