Bc
 
   

Kontakty pracoviště Karlovy Vary

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 
zpět
     
Pracoviště/funkce Jméno pracovníka Telefon

355 328 xxx

E-mail
 Ředitelka  Ing. Lenka Petráková 311 lenka.petrakova@khskv.cz
 Vedoucí oddělení správního  JUDr. Ing. Jiří Hlaváček 317 jiri.hlavacek@khskv.cz
 Podatelna, sekretariát  Jana Souhradová 311 sekretariat@khskv.cz
 Personalistka  Bc. Lenka Křepinská 314 lenka.krepinska@khskv.cz
  IT  Stanislav Machačka 315 stanislav.machacka@khskv.cz
 Oddělení EKONOMICKO-PROVOZNÍ    
 Vedoucí oddělení ekonomicko-provozního  Ing.Helena Laitlová 316 helena.laitlova@khskv.cz
 IT  Mgr. Jan Mrva 354 jan.mrva@khskv.cz
 Finanční a mzdová účtárna  Ing. Šárka Neveselá 318 sarka.nevesela@khskv
 Oddělení ekonomické  Jana Schmidtová 312 jana.schmidtova@khskv.cz
 Referent majetku  Petra Hažmuková 313 petra.hazmukova@khskv.cz
 Oddělení provozní  Pavel Simeth 315 pavel.simeth@khskv.cz
 SEKCE OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ
 Ředitelka sekce  MUDr. Hana Bártová 321 hana.bartova@khskv.cz
 Podpora zdraví  Jitka Šimurdová 263 jitka.simurdova@khskv.cz
 ODBOR HYGIENY PRÁCE    
 Ředitelka odboru  Ing. Drahomíra Koubová 324 drahomira.koubova@khskv.cz
 Vedoucí oddělení HP  Ludmila Žampachová 322 ludmila.zampachova@khskv.cz
 Oddělení HP  Bc. Daniela Krejčová 323 daniela.krejcova@khskv.cz
 Oddělení HP  Ing. Jana Majneková 355 jana.majnekova@khskv.cz
 Oddělení HP  Ing. Daniela Koldinská 224 daniela.koldinska@khskv.cz
 ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ    
 Ředitelka odboru  Ing.Edita Novotná 244 edita.novotna@khskv.cz
 Vedoucí oddělení   Ing. Irena Lupínková 369 irena.lupinkova@khskv.cz
 Oddělení HOK  Bc. Kamila John 341 kamila.john@khskv.cz
 Oddělení HOK  Vlasta Cibuzarová 342 vlasta.cibuzarova@khskv.cz
 Oddělení HOK  Iva Jesenská 343 iva.jesenska@khskv.cz
 Oddělení HOK  Mgr. Veronika Samcová 344 veronika.samcova@khskv.cz
 Oddělení HOK      
 ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PBU A HYGIENY DĚTÍ A   MLADISTVÝCH    
 Ředitelka odboru  Mgr.Klára Coganová 351 klara.coganova@khskv.cz
 Vedoucí oddělení HV a PBU  MVDr. Valeria Hovorková 353 valeria.hovorkova@khskv.cz
 Oddělení HV  Romana Pelikánová 352 romana.pelikanova@khskv.cz
 Oddělení HV  Erika Tomášková 252 erika.tomaskova@khskv.cz
 Předměty běžného užívání  Mgr. Jana Svitáková 373 jana.svitakova@khskv.cz
 Předměty běžného užívání  RNDr. Dana Krotilová 251 dana.krotilova@khskv.cz
 HYGIENA DĚTÍ A MLADISTVÝCH    
 Vedoucí oddělení HDM  Mgr. Lenka KLečková 390 lenka.kleckova@khskv.cz
 Oddělení HDM  Helena Látová 271 helena.latova@khskv.cz
 Oddělení HDM  Jana Háčková 271 jana.hackova@khskv.cz
 ODBOR EPIDEMIOLOGIE      
 Ředitelka odboru  Ing. Martina Prokopová, MBA 367 martina.prokopova@khskv.cz
 Referent odboru  Ing. Jiřina Vaňová, DiS 361 jirina.vanova@khskv.cz
 Vedoucí oddělení  Mgr. Michaela Zajíčková 368 michaela.zajickova@khskv.cz
 Oddělení protiepidemické  Lenka Visingerová 362 lenka.visingerova@khskv.cz
 Oddělení protiepidemické  Marie Brozová 364 marie.brozova@khskv.cz
Oddělení protiepidemické  Romana Andrášiková 363 romana.andrasikova@khskv.cz
 Oddělení protiepidemické  Ing. Lenka Petrášková 365 lenka.horakova@khskv.cz