Úvodní stránka

 

COVID - 19

 

 


DOTAZNÍK PRO OSOBY, KTERÉ SE VRÁTILY DO ČR 

 
 

 

Informace pro osoby, které se vrátily ze zahraničí
do Karlovarského kraje
 

Návrat ze zahraničí - informace MVCR
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Odkaz na příjezdový formulář dostupný na www.prijezdovyformular.cz .

Všechny osoby, které vyplnily formulář, jsou povinny krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře. Z tohoto důvodu tyto osoby žádáme o zaslání dokladu o vyplnění formuláře spolu s údajem, který den došlo ke vstupu na území České republiky, na e-mailovou adresu sekretariat@khskv.cz.