Úvodní stránka

 

COVID - 19

 

 


DOTAZNÍK PRO OSOBY, KTERÉ SE VRÁTILY DO ČR 

 
 

 

Informace pro osoby, které se vrátily ze zahraničí
do Karlovarského kraje
 

V souladu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 03.04.2021 pod č.j. MZDR  20599/2020-69/MIN/KAN účinným ode dne 05.04.2021 (dále jen „opatření“) žádáme všechny osoby, které se vrátily ze zahraničí a pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které JSOU na seznamu zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, aby vyplnily příjezdový formulář dostupný na www.prijezdovyformular.cz . Podle bodu 1.2 až 1.4 opatření jsou všechny osoby, které vyplnily formulář, povinny krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře. Z tohoto důvodu tyto osoby žádáme o zaslání dokladu o vyplnění formuláře spolu s údajem, který den došlo ke vstupu na území České republiky, na e-mailovou adresu sekretariat@khskv.cz.Podle bodu 6 se nařizuje krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky a ani do 10 dnů od vstupu území České republiky nepředložily místně příslušné krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 z území České republiky, postupovaly podle příslušných ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví.