Úvodní stránka

 

COVID - 19

 

 


DOTAZNÍK PRO OSOBY, KTERÉ SE VRÁTILY DO ČR 

 
 

 

Informace pro osoby, které se vrátily ze zahraničí
do Karlovarského kraje
 

 


V souladu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 04.01.2021 pod č.j. MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN účinným ode dne 05.01.2021 (dále jen „opatření“) žádáme všechny osoby, které se vrátily ze zahraničí a pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které NEJSOU na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, aby vyplnily příjezdový formulář dostupný na www.prijezdovyformular.cz. Podle bodu 2 opatření jsou všechny osoby, které vyplnily formulář, povinny krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře. Z tohoto důvodu tyto osoby žádáme o zaslání dokladu o vyplnění formuláře spolu s údajem, který den došlo ke vstupu na území České republiky na e-mailovou adresu
sekretariat@khskv.cz

Podle bodu 3 se nařizuje krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky a ani do 7 dnů od vstupu území České republiky nepředložily místně příslušné krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 z území České republiky, rozhodly o nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS-CoV-2, rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.