Nabídka služebních a pracovních míst

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 

 

 

 

 

   Nabídka volných služebních míst dle pracovně právních předpisů :

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo dle pracovněprávních předpisů
"Vrchní referent/rada - referent oddělení hygieny práce Cheb
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"
 

Vyvěšeno dne: 18.5.2017                          Svěšeno dne: 16.6.2017

 

 Doklady potřebné k výběrovému řízení

 1. Oznámení VŘ referent HP Cheb

 2. Služební předpis č.5 2017 - referent HP Cheb

 3. Přihláška do VŘ - referent HP Cheb

 4. Osobní dotazník - referent HP Cheb

 5. Čestné prohlášení státní občanství - referent HP Cheb

 6. Čestné prohlášení svéprávnost - referent HP Cheb

 7. Čestné prohlášení bezúhonnost - referent HP Cheb

 8. Čestné prohlášení vzdělání - referent HP Cheb

 9. Čestné prohlášení zdravotní způsobilost - referent HP Cheb

 

 

 

  

   Nabídka volných služebních míst :

 

Oznámení o vyhlášení 3. kola výběrového řízení
na služební místo
"Rada/odborný rada - vedoucí oddělení protiepidemického Cheb
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"

 

Vyvěšeno dne: 18.5.2017                          Svěšeno dne: 16.6.2017

 

 Doklady potřebné k výběrovému řízení

 1. Oznámení VŘ - vedoucí EPI Cheb

 2. Žádost o přijetí do služebního poměru - vedoucí EPI Cheb

 3. Čestné prohlášení státní občanství - vedoucí EPI Cheb

 4. Čestné prohlášení svéprávnost - vedoucí EPI Cheb

 5. Čestné prohlášení vzdělání - vedoucí EPI Cheb

 6. Čestné prohlášení zdravotní způsobilost - vedoucí EPI Cheb

 7. Lékařská prohlídka

 8. Čestné prohlášení 451/1991 sb.

 

 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
,,Rada - referent oddělení právního
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"
 

Vyvěšeno dne: 18.5.2017                          Svěšeno dne: 16.6.2017

 

 Doklady potřebné k výběrovému řízení

 1. Oznámení VŘ referent oddělení právního

 2. Služební předpis č.6 2017 - referent oddělení právního

 3. Žádost o přijetí do služebního poměru - referent oddělení právního

 4. Čestné prohlášení státní občanství - referent oddělení právního

 5. Čestné prohlášení svéprávnost - referent oddělení právního

 6. Čestné prohlášení vzdělání - referent oddělení právního

 7. Čestné prohlášení zdravotní způsobilost - referent oddělení právního

 8. Lékařská prohlídka

 9. Čestné prohlášení řidičské oprávnění B

 

 

Oznámení o vyhlášení 3. kola výběrového řízení
na služební místo
„Odborný rada – ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech“

Vyvěšeno dne: 17.5.2017                          Svěšeno dne: 16.6.2017

 

 Doklady potřebné k výběrovému řízení

 1. Oznámení VŘ ředitel odboru HDM

 2. Služební předpis č.2 2016

 3. Žádost o přijetí do služebního poměru - ředitel HDM

 4. Čestné prohlášení státní občanství - ředitel HDM

 5. Čestné prohlášení svéprávnost - ředitel HDM

 6. Čestné prohlášení vzdělání - ředitel HDM

 7. Čestné prohlášení zdravotní způsobilost - ředitel HDM

 8. Lékařská prohlídka

 9. Čestné prohlášení 451_1991 Sb.

 

 

 

 

 

   Nabídka volných pracovních míst :