Nabídka služebních a pracovních míst

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 

 

 

 

 

   Nabídka volných služebních míst dle pracovně právních předpisů :

 

 

 

  

   Nabídka volných služebních míst :

 

OZNÁMENí O VYHLÁŠENí VÝBĚROVÉHO ŘíZENí
na služební místo
"Rada - referent oddělení právního
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"


Vyvěšeno dne: 7.8.2017                          Svěšeno dne: 22.8.2017


 

Doklady potřebné k výběrovému řízení

  1. Oznámení VŘ referent oddělení právního

  2. Služební předpis č.6 2017

  3. Žádost o přijetí do služebního poměru - referent oddělení právního

  4. Čestné prohlášení řidičské oprávnění B

 

 

OZNÁMENí O VYHLÁŠENí 3. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘíZENI
na služební místo
"Rada/odborný rada - vedoucí oddělení protiepidemického Cheb
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"
 

Vyvěšeno dne: 7.8.2017                          Svěšeno dne: 29.8.2017

 

Doklady potřebné k výběrovému řízení

  1. Oznámení VŘ vedoucí oddělení protiepidemického Cheb

  2. Žádost o přijetí do služebního poměru - vedoucí oddělení protiepidemického Cheb

  3. Čestné prohlášení 451/1991 sb.

 

 

 

   Nabídka volných pracovních míst :