Nabídka služebních a pracovních míst

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa

Ochrana osobních údaju - GDPR

Zdravotní politika

Veřejné zakázky

 

 


 Informační linka
 


       
 

 

 

 

 

 

 

   Nabídka volných služebních míst dle pracovně právních předpisů :

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo
"Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Karlovy Vary

v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"

 

 

    Dokumenty k VŘ

  1. Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí HDM KV

 

 

   Vyvěšeno dne : 08.09.2021                                                 Svěšeno dne: 22.09.2021

 

 

  

   Nabídka volných služebních míst :

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo
"Odborný referent/vrchní referent - referent oddělení protiepidemického Sokolov a Cheb

v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"

ID služebního označení: 30015340

 

 

    Dokumenty k VŘ

  1. Oznámení o vyhlášení VŘ - referent EPI Sokolov a Cheb

  2. Žádost o přijetí do služebního poměru - referent EPI Sokolov a Cheb

  3. Služební předpis č. 7/2021 - referent EPI Sokolov a Cheb

 

 

   Vyvěšeno dne : 08.09.2021                                                 Svěšeno dne: 22.09.2021

 

 

 

 

 

 

   Nabídka volných pracovních míst :