Nabídka služebních a pracovních míst

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 

 

 

 

 

   Nabídka volných služebních míst dle pracovně právních předpisů :

 

 

Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení
na služební místo dle pracovněprávních předpisů
„Vrchní referent/rada – referent oddělení hygieny práce Cheb
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech“

vyvěšeno dne : 17.3.2017           svěšeno dne : 10.4.2017

   Formuláře pro výběrové řízení :

 1. Výběrové řízení -  referent odd. HP Ch 1.kolo

 2. Služební předpis č.5_2017.pdf

 3. Přihláška do VŘ referent HP Ch

 4. Osobní dotazník referent HP Ch

 5. Čestné prohlášení - státní občanství referent HP Ch

 6. Čestné prohlášení - svéprávnost HP Ch

 7. Čestné prohlášení - bezúhonnost referent HP Ch

 8. Čestné prohlášení - vzdělání referent HP Ch

 9. Čestné prohlášení - zdravotní způsobilost HP Ch

 10. Čestné prohlášení řidičské oprávnění B referent HP Ch

 

 

  

   Nabídka volných služebních míst :

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
„Rada – referent oddělení právního
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech“

vyvěšeno dne : 21.3.2017           svěšeno dne : 12.4.2017

   Formuláře pro výběrové řízení :

 1. Výběrové řízení -  referent právního oddělení

 2. Služební předpis č. 6_2017.pdf

 3. Žádost o přijetí do služebního poměru referent právního oddělení

 4. Čestné prohlášení - státní občanství referent právního oddělení

 5. Čestné prohlášení - svéprávnost referent právního oddělení

 6. Čestné prohlášení - vzdělání referent právního oddělení

 7. Čestné prohlášení - zdravotní způsobilost referent právního oddělení

 8. Lékařská prohlídka

 9. Čestné prohlášení řidičské oprávnění B referent právního oddělení

 

 

 

Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení
na služební místo
„Odborný rada – referent oddělení hygieny práce Karlovy Vary
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech“

vyvěšeno dne : 17.3.2017           svěšeno dne : 10.4.2017

   Formuláře pro výběrové řízení :

 1. Výběrové řízení -  referent odd. HP KV 1.kolo

 2. Služební předpis č.4_2017.pdf

 3. Žádost o přijetí do služebního poměru referent HP KV

 4. Čestné prohlášení - státní občanství referent HP KV

 5. Čestné prohlášení - svéprávnost referent HP KV

 6. Čestné prohlášení - vzdělání referent HP KV

 7. Čestné prohlášení - zdravotní způsobilost referent HP KV

 8. Lékařská prohlídka

 9. Čestné prohlášení řidičské oprávnění B referent HP KV

 

Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení
na služební místo
„Odborný rada – ředitel odboru správního
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech“

vyvěšeno dne : 15.3.2017           svěšeno dne : 6.4.2017

   Formuláře pro výběrové řízení :

 1. Výběrové řízení -  Ředitel odboru správního 1.kolo

 2. Služební předpis č.3_2017.pdf

 3. Žádost o přijetí do služebního poměru ředitel SO

 4. Čestné prohlášení - státní občanství ředitel SO

 5. Čestné prohlášení - svéprávnost ředitel SO

 6. Čestné prohlášení - vzdělání ředitel SO

 7. Čestné prohlášení - zdravotní způsobilost ředitel SO

 8. Lékařská prohlídka

 9. Čestné prohlášení_451-1991Sb.

 

 

 

 

 

Oznámení o vyhlášení 2. kola výběrového řízení
na služební místo
„Rada/odborný rada – vedoucí oddělení protiepidemického Cheb
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech“

vyvěšeno dne : 13.3.2017           svěšeno dne : 4.4.2017

   Formuláře pro výběrové řízení :

 1. Výběrové řízení -  Vedoucí odd. EPI Cheb  2.kolo

 2. Žádost o přijetí do služebního poměru představený/á vedoucí EPI Ch

 3. Čestné prohlášení - státní občanství vedoucí EPI Ch

 4. Čestné prohlášení - svéprávnost vedoucí EPI Ch

 5. Čestné prohlášení - vzdělání vedoucí EPI Ch

 6. Čestné prohlášení - zdravotní způsobilost vedoucí EPI Ch

 7. Lékařská prohlídka

 8. Čestné prohlášení_451-1991Sb.

 

 

 

   Nabídka volných pracovních míst :