Nabídka služebních a pracovních míst

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa
 

 

 

 


 Informační linka
 


       

 

 

 

 

 

 

   Nabídka volných služebních míst dle pracovně právních předpisů :

 

 

  

   Nabídka volných služebních míst :

 

OZNÁMENí O VYHLÁŠENí VÝBĚROVÉHO ŘíZENí
na služební místo
"Vrchní referent/rada - referent oddělení hygieny obecné a komunální Karlovy Vary
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"


Vyvěšeno dne: 8.2.2018                          Svěšeno dne: 5.3.2018

 

 Doklady potřebné k výběrovému řízení

  1. Oznámení VŘ - referent HOK Karlovy Vary

  2. Žádost o přijetí do služebního poměru - referent HOK Karlovy Vary

  3. Služební předpis č. 2 2017 - referent HOK Karlovy Vary

 

 

 

   Nabídka volných pracovních míst :