Nabídka služebních a pracovních míst

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa
 

 

 

 


 Informační linka
 


       

 

 

 

 

 

 

   Nabídka volných služebních míst dle pracovně právních předpisů :

 

 

  

   Nabídka volných služebních míst :

 

 

 

 

Oznámení o vyhlášení 3. kola výběrového řízení
na služební místo
"Odborný rada - ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"
 

Vyvěšeno dne: 6.8.2018                          Svěšeno dne: 07.09.2018

 

 Doklady potřebné k výběrovému řízení

  1. Oznámení VŘ - ředitel HDM Karlovy Vary

  2. Žádost o přijetí do služebního poměru - ředitel HDM Karlovy Vary

  3. Služební předpis č. 2 2016 - ředitel HDM Karlovy Vary

 

 

OZNÁMENí O VYHLÁŠENí VÝBĚROVÉHO ŘíZENí
na služební místo
"Odborný rada - vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Sokolov
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"


Vyvěšeno dne: 6.8.2018                          Svěšeno dne: 20.08.2018

 

 Doklady potřebné k výběrovému řízení

  1. Oznámení VŘ - vedoucí oddělení HOK Sokolov

  2. Žádost o přijetí do služebního poměru -vedoucí oddělení HOK Sokolov

  3. Služební předpis č. 3 2018 - vedoucí oddělení HOK Sokolov

 

 

 

 

 

 

 

   Nabídka volných pracovních míst :