Nabídka služebních a pracovních míst

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa
 

 

 

 


 Informační linka
 


       

 

 

 

 

 

 

   Nabídka volných služebních míst dle pracovně právních předpisů :

 

 

  

   Nabídka volných služebních míst :

 

OZNÁMENí O VYHLÁŠENí VÝBĚROVÉHO ŘíZENí

na pozici

"Odborný referent/vrchní referent - referent oddělení protiepidemického Sokolov v
Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"

 

 

             vyvěšeno : 16.10.2018                                               svěšeno : 31.10.2018

  1. Oznámení - referent EPI Sokolov

  2. Žádost o přijetí do služebního poměru - referent EPI Sokolov

  3. Služební předpis 4/2018 - referent EPI Sokolov

 

 

 

 

   Nabídka volných pracovních míst :

 

 

 

OZNÁMENí O VYHLÁŠENí VÝBĚROVÉHO ŘíZENí

na pozici

Referenta oddělení hygieny obecné a komunální Sokolov
v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

 

 

             vyvěšeno : 26.9.2018                                               svěšeno : 17.10.2018

  1. Oznámení - referent oddělení hygieny obecné a komunální Sokolov