Nabídka služebních a pracovních míst

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa

Ochrana osobních údaju - GDPR

Zdravotní politika

Veřejné zakázky

 

 


 Informační linka
 


       
 

 

 

 

 

 

 

   Nabídka volných služebních míst dle pracovně právních předpisů :

 

 

  

   Nabídka volných služebních míst :

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo
"Odborný rada - vedoucí oddělení právního"
 v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje
 se sídlem v Karlových Varech"
ID služebního označení : 30015332

 

    Dokumenty k VŘ

 1. Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí SPR KV

 2. Žádost o přijetí do služebního poměru - vedoucí SPR KV

 3. Služební předpis č. 1/2021 - vedoucí SPR KV

 4. Čestné prohlášení 451/1991sb - vedoucí SPR KV

 5. Služební předpis č. 2/2019 - vedoucí SPR KV

 

  

   Vyvěšeno dne : 09.06.2022                                                 Svěšeno dne: 07.07.2022

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo
"Rada/odborný rada - vedoucí oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Karlovy Vary a Sokolov

v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech"

ID služebního označení: 30015285

 

 

    Dokumenty k VŘ

 1. Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí HV a PBU KV SO

 2. Žádost o přijetí do služebního poměru - vedoucí HV a PBU KV SO

 3. Služební předpis č. 9/2021 - vedoucí HV a PBU KV SO

 4. Čestné prohlášení 451/1991sb - vedoucí HV a PBU KV SO

 5. Služební předpis č. 2/2019 - vedoucí HV a PBU KV SO

 

 

   Vyvěšeno dne : 07.06.2022                                                 Svěšeno dne: 28.06.2022

 

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo
"Odborný rada - referent odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání"
 v Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje
 se sídlem v Karlových Varech"
ID služebního označení : 30091868

 

    Dokumenty k VŘ

 1. Oznámení o vyhlášení VŘ - referent HV a PBU KV a SO

 2. Žádost o přijetí do služebního poměru - referent HV a PBU KV a SO

 3. Služební předpis č. 3/2022 - referent HV a PBU KV a SO

  

   Vyvěšeno dne : 07.06.2022                                                 Svěšeno dne: 28.06.2022

 

 

 

 

   Nabídka volných pracovních míst :