Hrou proti AIDS

zpět na na podporu zdraví

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Nabídka služebních míst
 

 

 

 


 Informační linka
 

 

 
 

Projekt Hrou proti AIDS

 

 „Hrou proti AIDS“ je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je dát mládeži možnost netradičním způsobem, tj. hrou, si osvojit základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcí, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. Moderátory projektu jsou proškolení studenti vybrané střední školy, kteří provází jednotlivými stanovišti pod odborným dohledem pracovníků  Krajské hygienické stanice.

Předlohou programu je projekt německé Spolkové centrály pro zdravotní osvětu. V rámci česko-německé příhraniční spolupráce byl projekt nabídnut k realizaci i v České republice již v roce 1998. Projekt vychází z potřeb a možností České republiky. Jeho předností je mobilita, jednotnost výtvarného zpracování a jeho jednoduché využití v terénu.

Projekt se skládá z 5ti stanovišť:

  1. Cesty přenosu viru HIV – účelem stanoviště je ověřit a prohloubit znalosti účastníků o jednotlivých způsobech přenosu infekce virem HIV.

  2. Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV – účelem stanoviště je podat přehled o různých antikoncepčních metodách a jejich účinnosti při zabránění početí a prevenci pohlavně přenosných infekcí vč. HIV. Záměrem je zejména upozornit na přetrvávající falešnou představu o tom, že bezbariérová antikoncepce poskytuje rovněž ochranu před pohlavně přenosnými infekcemi vč. HIV.

  3. Láska, sexualita a ochrana před HIV (kostka štěstí) – účelem stanoviště je pomoci formovat osobní postoje k partnerskému vztahu, sexualitě a ochraně před HIV.

  4. Sexualita řečí těla (pantomima) – účelem stanoviště je vyjádření pocitů a situací vztahujících se k lásce, partnerství a sexualitě pomocí „řeči těla“ za použití nonverbální komunikace. Stanoviště zároveň slouží k uvolnění atmosféry mezi posluchači.

  5. Život s HIV/AIDS – účelem stanoviště je navodit v účastnících pocit tolerance a pochopení osob infikovaných virem HIV, příp. odstranit některé předsudky a mylné názory na HIV/AIDS.

Projekt je organizován Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha a  obecně prospěšnou organizací Kotec a je určen pro studenty prvních a druhých ročníků středních škol a středních odborných učilišť.

Předešlé ročníky byly zhodnoceny jako velmi přínosné a úspěšné. Projekt se setkal se zájmem studentů i pedagogů a svou formou interaktivní hry výrazně pomohl objasnit otázky studentů v problematice prevence HIV/AIDS.