Nutrivigilance 

zpět na informace pro veřejnost

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Volná pracovní místa

Odkazy

 

 

    Objevila-li se u Vás nežádoucí reakce po konzumaci potraviny či doplňku stravy, měli byste tuto skutečnost v prvé řadě konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Ten Vás odborně vyšetří, komplexně zhodnotí Váš zdravotní stav a navrhne nejlepší způsob řešení Vašich obtíží.

    Vaši negativní zkušenost s konzumací potraviny/doplňku stravy můžete hlásit místně příslušnému pracovišti Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, která má k prošetření zdravotních potíží v souvislosti s potravinami zákonem danou kompetenci.

    Zdravotní obtíže po konzumaci potraviny/doplňku stravy můžete dobrovolně také sdělit prostřednictvím online formuláře webových stránek projektu Nutrivigilance.