Ochrana osobních údajů

zpět na na aktuality

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa

Ochrana osobních údaju - GDPR

Zdravotní politika

 

 

 


 Informační linka
 


       
 

 

 

 

 

 

Informace o zpracovávání osobních údajů

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen jako „nařízení GDPR“

Správce osobních údajů

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Závodní 94

360 21 Karlovy Vary

IČ: 71009281

 

elektronická adresa: sekretariat@khskv.cz , epodatelna@khskv.cz

ID datové schránky: t3jai32

 

web: www.khskv.cz

tel.: 355 328 311

 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít dle nařízení GDPR současně za účelem řádné ochrany osobních údajů určeného pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci zajišťuje jednotně pro všechny krajské hygienické stanice Ministerstvo zdravotnictví – oddělení interního auditu.

Mgr. Štefan Glezgo                                                                   
Ministerstvo zdravotnictví ČR                            

tel.: +420 224 972 123  
elektronická adresa: oia@mzcr.cz
web: http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/ochrana-osobnich-udaju_3872_11.html
Palackého nám. 4                                            
128 01 Praha 2
IČ: 00024341 
ID datové schránky: pv8aaxd