COVID - 19

zpět

 

Hlášení osob vracejících se ze zahraničí

MZČR stránky o koronaviru
 

 

 

 

 

 

Udělejme tečku za koronavirem

Portál nápovědy pro nástroje Chytré karantény a Očkovací portál občana

Očkování proti COVID-19
prostřednictvím centrálního rezervačního systému

Jaká opatření aktuálně platí

   

 

 

 

 

 

Informace pro osoby, které se vrátily ze zahraničí
do Karlovarského kraje

 

 

 

Seznam odběrových center
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Klíčová ochranná opatření

každý může něco udělat a zodpovědnost je na nás

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informační letáky

Očkování samoplátců

Očkování proti COVID-19
prostřednictvím centrálního rezervačního systému

Desatero proti návratu pandemie COVID-19

Očkování nezletilých
12 - 15 let

Očkování, test,
prodělaná nemoc

S jakými problémy vám
pomůže linka 1221 ?

Kdy si mohu stáhnout certifikát

Očkování proti COVID-19
protřednictvým centrálního rezervačního systému

Očkování cizinců

When can i download my certificate

   

   

 

Validační aplikace Tečka a čTečka