Úvodní stránka

Informace
o
 COVID-19


 Hlášení osob vracejících se ze zahraničí
 

Aktuality
 

Vítejte na stránkách Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech.

Na této stránce získáte aktuální informace , seznámíte se s nebezpečnými výrobky stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR, přečtete si aktuální  informace o epidemiologických výskytech nemocí  a akutních respiračních onemocnění v  Karlovarském kraji.

Aktuality

Úřední deska

Kontakty

Informace o činnosti odborů

Informace pro veřejnost

Tiskopisy

Legislativa

Odborná činnost KHS

Podpora zdraví

Odkazy

Tiskové zprávy

Volná místa

Ochrana osobních údaju - GDPR

Zdravotní politika

Veřejné zakázky

 

 

 


 Informační linka
 


       
 

 


 

Klíčová ochranná opatření

každý může něco udělat a zodpovědnost je na nás

Doporučení pro vybraná zařízení sociálních služeb a poskytovatele zdravotních služeb, kteří poskytují lůžkovou péči (akutní, následnou a dlouhodobou péči) na území Karlovarského kraje

Nařízení mimořádného opatření - Chebsko VŠ

Nařízení mimořádného opatření - Cheb

Nařízení mimořádného opatření - Františkovy Lázně


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

1221 - Informační linka hygienické služby České republiky
 

1. 9. 2020 od 8:00 je spuštěna nová centrální informační linka krajských hygienických stanic České republiky, která bude v provozu 7 dní v týdnu.

Linka je součástí Chytré karantény a slouží občanů na zodpovězení dotazů ohledně témat týkajících se například:
 

  1. cestování

  2. výsledky prováděných testů

  3. zdravotních potíží

  4. rizikových kontaktů

  5. karantény

  6. aktuálně platných mimořádných opatření

  7. dalších témat spojených s koronavirem

 

Na všechny dotazy budou odpovídat proškolení operátoři. V případě, že se na linku nedovoláte, vám zavolají zpět.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Počet testovaných osob na COVID-19 v Karlovarském kraji

 

 

 

❗❗❗ Informace pro osoby pořádající letní dětské rekreace v Karlovarském kraji ❗❗❗

V případě podezření na výskyt infekce COVID-19 event. při vzniku jakýchkoliv pochybností bezodkladně informuje zdravotník (či jiná pověřená osoba LDR) Krajskou hygienickou stanici (resp. sloužícího epidemiologa) na telefonním čísle vyžádaném na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje – ☎ tísňová linka 150.

• V případě vážnějšího zdravotního stavu u účastníka LDR (např. horečka, dušnost) zdravotník (či jiná pověřená osoba LDR) přivolá Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje – ☎ tísňová linka 155.

 

Letní dětské rekreace 2020 v Karlovarském kraji

 

OHLÁŠENÍ ZAHÁJENÍ VÝROBY NEBO DOVOZU materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami

V souvislosti s účinností zákona č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále „zákon”) od 1. května 2020 je výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami povinen podle § 26 odst. 5 zákona písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami do 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
 

 

 

Zákaz koupání VN Skalka u ATC Podhoří

 

Zákaz koupání Velký rybník

 

Koupací místa

 

Upozornění pro provozovatele vodovodu

Provozní řády vodovodů po novele zákona od 1.1.2017

 

Informace k táborům a školám v přírodě

Volná místa

 Nebezpečné výrobky pro rok 2020

 (archiv let: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)

Epidemiologická situace

Aktuální situace ve výskytu ARI (akutní respirační onemocnění)

Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

 

Ochrana zdraví při práci

 

 


(Své dotazy, týkající se očkování na vlastní žádost (např. proti klíšťové encefalitidě, očkování do zahraničí apod.),

směřujte na očkovací centra. Kontakty na očkovací centra v Karlovarském kraji jsou k dispozici zde )

.